Vi har laget et sammendrag fra denne artikkel. Dersom en vil lese hele artikkel se under "portisverden med Cathrine"HVORDAN FINNER JEG DEN RIKTIGE OPPDRETTER OG HUND FOR MEG?


Grunnen til at jeg velger å skrive om dette temaet, er at jeg selv var ganske så kunnskaps løs på dette punktet når jeg skulle skaffe meg hund. Nå har jeg lest en del, og ser det hele med ”valpekjøper øyne”. Her presenterer jeg et sammendrag av det jeg har funnet, og anser som viktig. Jeg kan ha store problemer med å begrense meg. Alt er jo interessant :-) så dette er for dem som finner ”originalen” for mektig.Hva krever en oppdretter av deg?Dette varierer mye, men her er en oppsummering.

*Kjøpskontrakt. Les denne nøye. Det er store variasjoner i hva du får med valpen. Hos noen inkluderes leker, informasjonsperm, bilder, ID merking, pelskurs osv. Andre leverer kun hunden. Noen krever å få avle på hunden din, at du skal delta på et bestemt antall utstillinger osv. Du MÅ vite hva du skriver under på!


*Du må vite hva du selv ønsker (kjønn, farge, bruksområde osv.)


*Du må ha skaffet deg kunnskap om rasen, og kunne argumentere for hvorfor du mener dette er rasen for deg.


*Du må være forberedt på at dette krever tid og penger, kanskje de neste 14 år.


*Du skal gi hunden den nødvendige omsorg og pelsstell (noen krever at du har den tradisjonelle løveklippen)


*Du må trene og sosialisere hunden.


*Du må være tålmodig og stå på venteliste før du får valp.


*Du må godta at det stilles krav til deg.


*Oppdretteren er den som velger hund til deg og din familie.


*Du må være forberedt på inngående og ofte private spørsmål fra oppdretter. De ønsker å bli kjent med deg.


*Du oppfordres til å ta de nødvendige helsetester osv. (HD røntgen, vaksine osv.)


*Du bør være/bli medlemm av minst en hundeklubb.


*Dersom du ikke lenger kan ha hunden din, ønsker de fleste å ta hunden tilbake/omplassere den.Hvordan gjenkjenner du en god oppdretter – og hva bør du kreve?*Kontakt så mange oppdrettere som mulig før du foretar et valg!


*Styr unna oppdrettere som baktaler andre oppdrettere.


*Hvor erfarne og kunnskapsrike er de.


*Har de en filosofi/et mål med avlet (eks godt gemytt, helse osv.)


*Er de bevisste i sitt valg av avlsdyr?


*Har de en samarbeidspartner de kan rådføre seg med?


*Sosialiserer de valpene fra fødselen av?


*Valpene skal ha veterinær attest og være vaksinert. De fleste ID – merker valpen.


*Be om omfattende informasjon om foreldrene (gjerne også besteforeldrene) sin helse. Be om informasjon angående rasen generelt. HD status A(AA, en A på hver hofte) eller B(BB), PRA A hos begge eller  A og B hos avlsdyrene er det du skal godta. Er du ikke nøye her, kan du ende opp med en blind hund som har store smerter i hoftene!


*Liker du oppdretteren? Finner dere ”tonen”. Samarbeidet skal vare lenge.


*Har oppdretter rykte på seg for å gi valpekjøpergod oppfølging?


*Be om referanser. Tidligere valpekjøpere vil kunne gi deg god informasjon!


*Spør om hvordan idligere kull har utviklet seg. Både helsemessig og mentalt.


*Besøk kennelen om du har mulighet til det. Sjekk renslighet. Selv om en har mange dyr, skal omgivelsene og dyrene være rene og velstelte. Sjekk temperament, særlig hos foreldrene.


*Får du hilse på valpene, skal de være godt i hold og tillitsfulle.


*La oppdretter velge hund til deg. Be dem om å forklare hvordan de foretar utvelgelsen.


*Forlang skriftlig informasjon om helse, trening, kosthold osv.


*Si i fra om at du forventer oppfølging også etter at du har overtatt valpen.


*Det finnes ulike typer kenneler. Hobby kennelene er ofte de som best ivaretar valpens behov.Valg av valpValget bør overlates til oppdretter. Bluegrace har plassert hundene i 4 kategorier.


Kategori 4

Sky og redd. Uegnet for barnefamilier. Krever mye av eier.


Kategori 3

Midt på treet. Passer inn hos de fleste. En omgjengelig hund.


Kategori 2

Aktiv hund. Temperament for utstilling og som arbeidshund. Krever en god grunn dressur. Passer bra i aktive barnefamilier.


Kategori 1

Meget aktiv og krevende hund. Passer ikke for uerfarne hundeeiere.LYKKE TIL!

Finn rette oppdretter